Vi bryster os af at være Homo Sapiens - den vise abe. Men der er måske mere tale om en intellektuel abe - skarpt at adskille fra vis. Homo Responsibilitatis kunne passende være næste skridt. Det ansvarsfulde menneske. Mennesket der ikke bare har viden - men også anvender den og tager ansvar for eget liv og levned.

Hvad man må forstå omkring vidensdeling er at den altid er selekteret. Jeg har givetvis en masse erfaringer, men idet jeg forsøger at udvide andres horisonter - sådan som jeg foretrækker at tolke min manipulation - vælger jeg mine ord og erfaringsdelinger på den måde hvorpå jeg finder størst sandsynlighed for at du træffer min (a.k.a. en bedre) konklusion.

Det er man nødt til at forstå, man må forstå at medierne fungerer på samme måde, du fungere selv på samme måde og værst af alt så fungerer vores politik og uddannelse på samme måde. De fleste studier har et pensum - eksamenskrav. Man forsyner altså ikke nødvendigvis eleven med den mest korrekte information, men med den information der gør at man kan bestå eksamen.

Hvad er nu problemet i det!? Skolen er i sin oprindelse en religiøs institution og det er vel næppe svært at forestille sig at der med den form for kollektiv pensumsbestemmelse ligger en stor magt og enorme muligheder for at begrænse kætteriske eller bare atypiske verdensbilleder - såsom fx at jorden skulle være rund, sygdom er overflødigt, vegansk kost er samfundets redning,